CENÍK

MASÁŽE

ZÁDA + ŠÍJE -cca. 45 min. = 750 Kč

HORNÍ KONČETINY - cca. 30 min. = 450 Kč

DOLNÍ KONČETINY - cca. 45 min.= 650 Kč 

CELKOVÁ MASÁŽ - cca. 90 min. = 1150 Kč

KVANTOVÁ REGRESNÍ TERAPIE

cca. 4 - 6 hod. = 2950 Kč

TECHNIKA HLUBOKÉHO UVĚDOMĚNÍ, 

INTROSPEKCE A KULTIVACE (THUIK¨)

cca. 4 - 6 hod. = 2950 Kč